Zabezpecujeme dálnicní karty na:

Italské dálnice:
VIACARD

Francouzské dálnice:
CAPLIS CARD s mesícní slevou
(Slevy pro CAPLIS jsou vypocítávány ze spotreby za mesíc.)

Španelské dálnice:
SERVISA Card
Frejus / Mont Blanc Tunnel Cards

Öresundbrücke

Grosse Belt Brücke



Pro více informací ke slevám a používání karet nás kontaktujte faxem +49 89 834 85 85 nebo pres E-Mail.